Article

Wijzigingen Zorgverzekering 01-01-2016

 

Bij deze een aantal wijzigingen in de zorgverzekeringen die op
01-01- 2016 zijn ingegaan op een rij. 

Wijziging eigen risico

Het verplicht eigen risico voor zorgverzekeringen stijgt met € 10 naar € 385. 

Wijzigingen basispakket

Het basispakket is per 1 januari 2016 uitgebreid met vergoedingen voor:

  • Vervolgtesten na een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan.
  • Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg.
  • Noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz.

 Per 1 januari 2016 vervalt de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder blijft de eigen bijdrage 25%.

Wijzigingen zorgtoeslag in 2016

 De zorgtoeslag is in 2016 maximaal € 83 per maand voor alleenstaanden en € 158 voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 27.012 en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 33.765. Ook boven een bepaald vermogen geldt dat er geen recht meer bestaat op zorgtoeslag. De vermogensgrens was in 2015 nog afhankelijk van het feit of iemand al dan niet AOW-gerechtigd was. In 2016 verdwijnt dit onderscheid, omdat de ouderentoeslag (extra vermogensvrijstelling voor AOW-ers) vervalt.

Maximum bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet (Zvw)

In 2016 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw op jaarbasis € 52.763 (2015: € 51.976). Het percentage inkomensafhankelijke hoge bijdrage voor de Zvw is gedaald naar 6,75% (2015: 6,95%). Verzekeringsplichtigen (lage bijdrage) zijn in 2016 5,5% (2015: 4,85%) verschuldigd over hun bijdrage-inkomen met een maximum van € 2.901 (2015: € 2.520). 

Afschaffing ouderbijdrage Jeugdwet

 Per 1 januari 2016 schaft de overheid de ouderbijdrage in de jeugdhulp af. Uit onderzoek blijkt dat de regeling niet goed werkt. En gezinnen ervaren de ouderbijdrage als een drempel, terwijl het juist belangrijk is dat er geen belemmeringen zijn als kinderen hulp nodig hebben.

Goedkopere avondapotheken

Per 2016 geldt voor apotheekkosten ’s nachts, ’s avonds of op zondag een maximumtarief van € 45 per receptregel.

Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Vanaf 1 januari 2016 geldt de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet vervangt twee andere wetten: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Nieuw is onder andere dat zorgaanbieders klachtenfunctionarissen dienen te hebben. Ook vallen veel meer zorgaanbieders onder de nieuwe wet. Niet alleen ziekenhuizen en huisartsen, maar bijvoorbeeld ook aanbieders van cosmetische behandelingen en alternatieve zorg. 

Verbetering wanbetalersmaatregelen

De wet Verbetering wanbetalersmaatregelen moet wanbetaling van zorgpremies tegengaan. De maatregelen in de wet betreffen als eerste wijzigingen in de bronheffing. Bronheffing kan al vanaf een achterstand van drie maandpremies worden toegepast in plaats van zes. Ook beoogt de wet het adresbestand van wanbetalers te verbeteren. Zorgverzekeraars kunnen verzekerden niet langer als wanbetaler aanmelden bij het Zorginstituut zonder adres. Een zorgverzekering gaat pas in als het opgegeven adres overeenkomt met het adres in de Basisregistratie personen (BRP). Deze onderdelen van de wet gaan in op een nog nader te bepalen tijdstip.

De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om groepen onder voorwaarden uit te laten stromen uit de wanbetalersregeling. De verwachting is dat deze mogelijkheid gebruikt gaat worden om mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet uit te laten stromen, onder voorwaarde dat zij zich aansluiten bij de collectiviteit van hun gemeente en hun premie wordt ingehouden op hun uitkering. Tot slot maakt de nieuwe wet mogelijk dat per 1 juli 2016 de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers wordt verlaagd naar € 127,91 (tot 1 juli 2016: € 159,03).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.